Aspenin kestävän kehityksen politiikka

Tärkeä osa Lantmännen Aspen AB:n liikeideaa on tarjota ja kehittää erikoispolttoaineita, jotka vähentävät ihmisille, koneille ja ympäristölle aiheutuvia haittavaikutuksia.

Tämä merkitsee sitä, että:

  • Pyrimme järjestelmällisesti ja jäsennellysti kehittämään tuotteitamme ja prosessejamme jatkuvasti parantaaksemme energiatehokkuutta, varmistaaksemme kestävän kehityksen ja kehittääksemme ympäristön kannalta parempia tuotteita.

  • Arvioimme ympäristöominaisuuksia ja sosiaalisia sekä eettisiä näkökulmia (CoC) valitessamme tavarantoimittajia, alihankkijoita ja liikekumppaneita.

  • Punnitsemme prosesseissamme järjestelmällisesti ja jäsennellysti ympäristöominaisuudet ja muut tärkeät kestävyyteen liittyvät seikat, mikä merkitsee myös sitä, että asetamme vaatimuksia ja tavoitteita ja suoritamme seurantaa.

  • Ympäristö-, energia- ja kestävyysasiat ovat osa liiketoimintaamme ja ne kuuluvat pitkän aikavälin strategiseen työhön.

  • Pyrimme valitsemaan mahdollisimman nykyaikaisia, tehokkaita ja ympäristöystävällisiä tekniikoita sijoituksiimme.

  • Kannustamme työntekijöitämme sitoutumaan ympäristöasioihin ja annamme kaikille perustaidot ympäristöä ja kestävyyttä koskevissa asioissa.

  • Strategiset päätöksemme perustuvat harkittuihin arvioihin, jotka saattavat ympäristön ja talouden tasapainoon.

Ympäristövastuutyömme tulokset luovat hyvät edellytykset liiketoiminnan kestävälle kehitykselle ja kilpailukykymme parantamiselle. Toimimme voimassa olevan lainsäädännön, säännösten ja lupien mukaan.

Täältä löydät lisää tietoa tietosuojakäytännöstämme ja evästeistä.