Aspenin kestävän kehityksen politiikka

Tärkeä osa Lantmännen Aspen AB:n liikeideaa on tarjota ja kehittää erikoispolttoaineita, jotka vähentävät ihmisille, koneille ja ympäristölle aiheutuvia haittavaikutuksia.

Tämä merkitsee sitä, että:

  • Pyrimme järjestelmällisesti ja jäsennellysti kehittämään tuotteitamme ja prosessejamme jatkuvasti parantaaksemme energiatehokkuutta, varmistaaksemme kestävän kehityksen ja kehittääksemme ympäristön kannalta parempia tuotteita.

  • Arvioimme ympäristöominaisuuksia ja sosiaalisia sekä eettisiä näkökulmia (CoC) valitessamme tavarantoimittajia, alihankkijoita ja liikekumppaneita.

  • Punnitsemme prosesseissamme järjestelmällisesti ja jäsennellysti ympäristöominaisuudet ja muut tärkeät kestävyyteen liittyvät seikat, mikä merkitsee myös sitä, että asetamme vaatimuksia ja tavoitteita ja suoritamme seurantaa.

  • Ympäristö-, energia- ja kestävyysasiat ovat osa liiketoimintaamme ja ne kuuluvat pitkän aikavälin strategiseen työhön.

  • Pyrimme valitsemaan mahdollisimman nykyaikaisia, tehokkaita ja ympäristöystävällisiä tekniikoita sijoituksiimme.

  • Kannustamme työntekijöitämme sitoutumaan ympäristöasioihin ja annamme kaikille perustaidot ympäristöä ja kestävyyttä koskevissa asioissa.

  • Strategiset päätöksemme perustuvat harkittuihin arvioihin, jotka saattavat ympäristön ja talouden tasapainoon.

Ympäristövastuutyömme tulokset luovat hyvät edellytykset liiketoiminnan kestävälle kehitykselle ja kilpailukykymme parantamiselle. Toimimme voimassa olevan lainsäädännön, säännösten ja lupien mukaan.